KUNNSKAP

ER MAKT.

Sir Francis Bacon (1561-1626)

Man sier at kunnskap er makt, skjønt man ofte kan fristes til å tvile på det. Men det er sikkert at den er rikdom.

Ronald Fangen

(1895-1946)

Vi holder kurs og foredrag for en lang rekke oppdragsgivere.

Våre kurs har som målsetning å ikke bare bidra til effektiv kunnskapsoverføring, men også å provosere til refleksjon og noen ganger også debatt. Vi legger mye vekt på case-øvelser og praktiske eksempler, ikke bare teori.

Kursene kan leveres som hele kurspakker, inkludert overnatting, eller som bedriftsinterne opplæringstiltak. Dere bestemmer.


Spesialkurs for mediebransjen


•  Undersøkende journalistikk. Metodekurs for journalister.

•  Slik får du gjennomført undersøkende journalistisk med begrensede ressurser. Metodekurs i spesialtilpassede versjoner, både for journalister og for redaksjonell ledelse.

•  Slik finner du deep throat. I teknologiens tidsalder er det viktig å ikke glemme menneskene. Det er de som vet hvorfor, ikke bare hvordan. Hvordan rekrutterer du kilder og driver kildepleie? Metodekurs for journalister og researchere.

•  Arkiv- og journaljakt. Hvordan finner du de gode nyhetssakene? Og helst kjapt. Metodekurs for journalister og researchere.

•  Hvordan motivere til bedre nyhetsarbeid? Hvordan inspirerer du andre ved å praktisere en inkluderende og horisontal lederstil? Om rollen som skrivende coach. Metodekurs for redaksjonelle ledere.

•  Offentlighetskurs. Slik kjemper du for innsyn i en verden der stadig mer blir forsøkt holdt unna offentligheten. Metodekurs for journalister og redaksjonelle ledere.

•  Hvordan møter du medieaktører som er medietrent av PR-bransjen? Metodekurs for journalister og redaksjonelle ledere.

 

Øvrige kurs


•  Rapport fra den andre siden. Hvordan arbeider PR-bransjen for å flytte makt i sine kunders favør? Kurs for redaksjonelle miljøer, privat og offentlig virksomhet, organisasjoner, mv.

•  Grunnleggende medieteori. Hvordan bli ”snill gutt”? Hva slags nyheter ønsker mediene seg? Hvordan tilbyr du nyheter til mediene? Metodekurs for næringsliv, offentlig virksomhet og organisasjoner.

•  Lobbyvirksomhet - slik arbeider de profesjonelle aktørene. Kurs for redaksjonelle miljøer, privat og offentlig virksomhet, organisasjoner, mv.

 

Alle kurs gis spesialsøm, og blir tilpasset både deltakerne og virksomheten/selskapet kurset skal holdes for.

 

Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud!


LENKER

NJ FRILANS: Kjetil Stormark er kåret til "Årets frilanser 2014".

Les mer


MAKT OG AVMAKT: Kjetil Stormark's blogg på Nettavisen.

Les mer

LOGOS MEDIA Ltd

Nymoens Torg 6-8

3611 KONGSBERG

994 776 010 (MVA)

+47 4177 5050

kjetil@logosmedia.no

PGP fingerprint: 42C5 4CB4 3F97 0674 A5E1 EFB5 C534 3B87 DADB 04D1

DISCLAIMER

Denne nettsiden kan kun brukes til informasjonsformål. Logos Media Ltd tar intet ansvar for eventuelle feil, utelatelser eller unøyaktigheter. Logos Media tar heller intet ansvar dersom siden eller serverne den driftes på blir brukt til distribusjon av malware eller virus.

Bilder på nettsiden anvendes med lisens fra Istockphoto og Shutterstock.

Copyright © All Rights Reserved